Privacy verklaring van Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel”

 

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel”, Hexelerweg 32, 7441 PD in Nijverdal.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en activiteiten van Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel”, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” verstrekt.

Bij Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” kunnen de volgende persoonsgegevens van haar leden worden verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Bankrekeningnummer (bij automatische incasso)

Bij Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” kunnen de volgende persoonsgegevens van haar huurders worden verwerkt (personen die ons buurtschapshuis of boerengolf willen huren):

 • Uw naam
 • Uw adresgegevens
 • Uw tefefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Waarom Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” deze gegevens nodig heeft

Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” verwerkt de persoonsgegevens van haar leden om de noaberschap in de wijk te versterken. Wij organiseren activiteiten en brengen u op de hoogte via Facebook, wijkkrant en e-mail om dit doel te bereiken.

Daarnaast kan Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een activiteit. Denk bijvoorbeeld aan het uitdelen van een kerstattentie voor de leden die ziek of de leeftijd van 75+ hebben bereikt.

De gegevens van personen die bij ons het wijkgebouw of boerengolf willen huren, worden direct na de verhuur weer verwijderd door degene die de beheer van deze verhuur mogelijk maakt.

Hoelang Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” gegevens bewaart

Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van leden worden bewaard tot de eerstvolgende jaarvergadering na het volledige kalenderjaar waarin het lidmaatschap beëindigd is.

 Informatie over kinderen jonger dan 18 jaar

Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” zal nooit willens en wetens persoonlijke informatie verzamelen over kinderen jonger dan 18 jaar. Als we weten dat het persoonlijke informatie over een kind jonger dan 18 jaar heeft verzameld, wordt die informatie onmiddellijk verwijderd. De informatie die wij hebben van onze leden jonger dan 18 jaar zijn verkregen door de ouders/ verzorgers van dit kind.

Delen met anderen

Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder een overzicht van de partijen waar Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” mee samenwerkt;

 • De ledenadministratie verwerkt uw gegevens.
 • Het bestuur en andere vrijwilligers kunnen uw gegevens verwerken voor het uitvoeren van hun taken om ons gezamenlijke doel te bereiken.
 • Facebook, om u op de hoogte te houden van gebeurtenissen in de wijk.
 • Yourhosting; Het hostingsbedrijf  voor onze website.

Wij maken foto’s tijdens onze activiteiten. Deze plaatsen wij op Facebook en in de buurtkrant. We zijn ons bewust van uw privacy en we proberen hier ook zoveel mogelijk rekening hiermee te houden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat het ons weten tijdens de activiteiten, per mail of via een persoonlijk bericht via Facebook.

Google Analytics

Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Dit heeft geen meerwaarde voor ons om ons doel, het versterken van de noaberschap, te bereiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar voorzitter@hexel.org. Het bestuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wij zullen onze email berichten altijd via BCC versturen.

Daarnaast updaten wij onze website regelmatig, ter voorkoming van hackpogingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het bestuur via voorzitter@hexel.org.

 Contact

https://hexel.org/ is een website van Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel”.
Buurtschapvereniging ’t Hexel is als volgt te bereiken:

 • Adres: Hexelerweg 32, 7441 PD te Nijverdal
 • E-mailadres: voorzitter@hexel.org
 • KvK nr: 40073427

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Vereniging “Gemeenschapshuis Hexel”, gevestigd aan Hexelerweg 32, 7441 PD te Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.