Historie van 't Hexel

Van zondagschool in 1940  naar het buurthuis van nu.

Van de broer van dhr. J. Berkenbos (Hexelerweg 20) ontvingen wij onderstaand schrijven over de historie van het gebouwtje:

Zondagschoolgebouw ’t Hexel

Dit gebouw stond er reeds voor 1940 en was eigendom van de Gereformeerde Kerk en stond op een stukje grond dat eigendom was van de familie Hulsman direct naast de waterleiding.

Het is in de oorlog nog een tijdje in gebruik geweest als woning voor de familie van Egmond. Na de oorlog was ook het repetitielokaal van het opgerichte zangkoor “Excelsior”.

In 1956 of 1957 is het gebouwtje op een zondagmiddag afgebrand. De brand werd veroorzaakt door 3 jongens.

Aangezien de groep zondagschoolkinderen steeds kleiner werd, besloot de kerk geen nieuwbouw te doen.

De zondagschool werd verplaatst naar de familie J. Deijk in een zomerhuisje en het zangkoor vond voorlopig onderdak in een leslokaal van de leegstaande openbare lagere school aan de Rijssensestraat.

Hierdoor kwam het idee om een eigen buurthuis te hebben naar voren.

Na veel overleg en rondvragen bleek dat hier veel animo voor was en werd er besloten om officieel van start te gaan. Er werd een bestuur gekozen bestaande uit:

G.J. Hulsman, voorzitter

Bolink, penningmeester

B.J. Berkenbos, secretaris

Deijk en D. Smalbrugge, leden

We kregen de mogelijkheid om het stukje grond te kopen waarop nu het gebouw staat. Via J. Deijk kregen wij een adres waar een goed houten buurthuis te koop was en gemakkelijk te demonteren.

Dit gebouw is toen aangekocht en met heel veel inzet van vrijwilligers weer opgebouwd.

Het gebouw werd onderhouden door vrijwilligers onder leiding van H. Senkeldam die toen ook een horecavergunning had. Ook het zangkoor was teruggekeerd. Enkele jaren later is er nog een stuk voorgezet, mogelijk was dit van steen. Misschien zijn er nog enkele mensen die dit weten.

P.S.: Voor de financiële bijdrage is het nog wel vermeldenswaardig dat er toen twee rooms-katholieke gezinnen woonden, de familie Hegeman en de familie Poppe. Zij hebben altijd meegedaan en er was een flinke bijdrage van de Nijverdalse winkeliers.