Contact

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk

Ons buurthuis wordt gerund door vrijwilligers. Zowel het bestuur, als de beheerders en de uitvoering van diverse activiteiten zijn vrijwilligers. Dat betekent dat er een appèl wordt gedaan op tijd en ruimte van mensen zonder dat er een financiële vergoeding tegenover staat.

Enthousiasme, inzet en sociale betrokkenheid zijn ruimschoots aanwezig waardoor er een fijn woon- en leefklimaat op ‘t Hexel is.

Wil je ook een bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving? Dan ben je van harte welkom om je aan te melden als vrijwilliger. We zoeken regelmatig gastvrouwen/heren bij diverse activiteiten.

Aanmelden kan via de activiteitencommissie activiteiten@hexel.org, bij Leonie de Gier en Agnes Eikema.

 

Het vrijwilligerswerk bestaat uit:

Het bestuur:

Voorzitter
H. Morsink
voorzitter@hexel.org

Secretariaat
A. Eikema
secretaris@hexel.org

Penningmeester
E. Slot
penningmeester@hexel.org

Activiteitencommissie
Leonie de Gier en Agnes Eikema
activiteiten@hexel.org

Ledenadministratie

Graag mailadressen en adreswijzigingen naar:
J. Legtenberg
j.legtenberg@kpnplanet.nl

Onderhoud en beheer:

Beheer                               
Dinand en Frederiek Heuver       
Tel: 0548-611600                   
beheerder@hexel.org

Onderhoud                      
M. Tijhof                   
Tel: 0548-615187

Coörd. schoonmaak       
J. Hulsman                 
Tel: 0548-618820

Activiteitenteam

VACANT                    
activiteiten@hexel.org

Kerstcommissie              
H. Endeman, M. Scholten, L. Broeze

Noabermiddag/avond     
J. Hulsman/ H. Holkenborg          
Tel: 0548-618820

Wijkkrant

Redactie       
F. Swart, K.  Zomer en M. Tijhof

Kopij naar:   
hexelredactie@gmail.com

We zoeken vrijwilligers voor:

Gastheer/vrouw bij activiteiten.
Mailen naar:
activiteiten@hexel.org

Buurthuus ‘t Hexel – Hexelerweg 32 – 7441 PD Nijverdal