Contact

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk

Ons buurthuis wordt gerund door vrijwilligers. Zowel het bestuur, als de beheerders en de uitvoering van diverse activiteiten zijn vrijwilligers. Dat betekent dat er een appèl wordt gedaan op tijd en ruimte van mensen zonder dat er een financiële vergoeding tegenover staat.

Enthousiasme, inzet en sociale betrokkenheid zijn ruimschoots aanwezig waardoor er een fijn woon- en leefklimaat op ‘t Hexel is.

Wil je ook een bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving? Dan ben je van harte welkom om je aan te melden als vrijwilliger. We zoeken regelmatig gastvrouwen/heren bij diverse activiteiten.

Aanmelden kan via de activiteitencommissie activiteiten@hexel.org

Het vrijwilligerswerk bestaat uit:

Het bestuur:

Functie                             Naam                                telefoon                    mail

Voorzitter                          H. Morsink                                                     voorzitter@hexel.org

Secretariaat                      A. Eikema                                                      secretaris@hexel.org

Penningmeester                E. Slot                                                         penningmeester@hexel.org

Activiteitencommissie       B. Paalman/C.  ten Hagen    activiteiten@hexel.org

Ledenadministratie

Graag mailadressen en adreswijzigingen naar J. Legtenberg              j.legtenberg@kpnplanet.nl

Onderhoud en beheer:

Beheer                               Dinand en Frederiek Heuver        611600                    beheerder@hexel.org

Onderhoud                       M. Tijhof                    615187

Coörd. schoonmaak        J. Hulsman                 618820

Activiteitenteam

B. Paalman / C. ten Hagen                                          activiteiten@hexel.org

Kerstcommissie               H. Endeman, M. Scholten, L. Broeze

Noabermiddag/avond      J. Hulsman/ H. Holkenborg          618820

Wijkkrant

Redactie       F. Swart, K.  Zomer en M. Tijhof

Kopij naar    hexelredactie@gmail.com

We zoeken vrijwilligers voor:

Gastheer/vrouw bij activiteiten. Contactpersoon B. Paalman  activiteiten@hexel.org

Vrijwilliger voor o.a. het onderhoud van het gebouw. Contactpersoon M. Tijhof tel. 615187

 

Buurthuus ‘t Hexel – Hexelerweg 32 – 7441 PD Nijverdal